24

Grad didactic II
profesori

21

Grad didactic I
profesori

20

Grad d. superior
profesori

14

Fără grad
profesori

Liceul Teoretic "Constantin Stere"

Revenind la zilele noastre şi reflectând asupra realizărilor din ultimii 23 de ani, putem constata cu mândrie că am mers pe o cale corectă.

În felul acesta, instituţia noastră a devenit ceea ce ne-am dorit dintotdeauna - o şcoală modernă şi de elită, o şcoală europeană, o instituţie bine dotată, întreţinută în condiţii de real confort, cu spirit de apartenenţă şi ataşament colectiv, cu elemente de integritate colectivă, cu nume şi loc binemeritat în topul celor mai prestigioase instituţii preuniversitare din ţară.

Liceul Teoretic „C. Stere” este o instituţie acreditată în baza Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului Nr. 343 din 22 februarie 2007.
       

Certificatul de acreditare Seria AP Nr.000229. Aceasta demonstrează că instituţia noastră oferă servicii educaţionale de calitate.

Aici muncesc cu dăruire 78 cadre didactice, întruniţi în 8 comisii metodice. Şefii comisiei metodice fiind cadre didactice cu o experienţă de muncă bogată.

 

 

 

Baş Vasile

Director,
profesor de informatică,
grad didactic superior.

Echipa managerială

Astăzi, echipa managerială a Liceului
motivează şi promovează toate ideile bune ale profesorilor
şi elevilor pentru a construi, cu adevărat, o şcoală prietenoasă a copilului.

Cosnicean Efimia

Director adjunct,
profesoară de fizică,
grad didactic superior.

Șefii Comisiilor metodice:

  • Florea Aliona– Comisia Metodică Limba şi literatura română;
  • Tonconog Ala– CM limbi străine;
  • Baș Liudmila – CM Științe exacte;
  • Manea Valeria – CM Științe ale naturii;
  • Zeamă Angela – CM ştiinţele socio-umaniste;
  • Șapovalov Cristina – CM Arte Tehnologii și Sport.
  • Manea Liliana – CM Învățământ Primar.
  • Ungureanu Larisa – CM Dezvoltare personală.
 

Tagadiuc Stela

Director adjunct, grad didactic superior.

Demo
 

Bucătari Angela

director adjunct, profesoară de limbă şi literatură română, grad didactic superior, responsabilă de învăţămîntul liceal.

Demo
 

Natalia Revenco

director adjunct clasele Primare, învățătoare, grad didactic întii.

Program de lucru

Liceul este deschis
8 ore pe zi

Luni-Vineri: 9:00-18:00
Weekend: Inchis

+373(230)22457