Istorie

Anul 1991 a deschis o filă nouă în istoria dezvoltării învăţămîntului din raionul Soroca, cît şi în republică. 20 de ani, e mult sau puţin, dar este un traseu parcurs. Iată că la 1 septembrie 1991 prin ordinul nr. 267 din 18 iulie  al Ministerului Ştiinţei şi Învăţămîntului şi-a deschis uşile primul gimnaziu-liceu din Soroca.

  • La data de 26 septembrie 1991 prin Hotărîrea Şedinţei primăriei oraşului Soroca nr.10/11 liceului nostru i s-a conferit numele „Constantin Stere”.
  • De la începuturi Liceul „C. Stere” a avut norocul de a avea un manager cu experienţă şi un colectiv de profesori, care au ştiut să aprindă în această cetate de carte făclia înţelepciunii, cunoaşterii, omeniei.

Revenind la zilele noastre şi reflectând asupra realizărilor din ultimii 23 de ani, putem constata cu mândrie că am mers pe o cale corectă. În felul acesta, instituţia noastră a devenit ceea ce ne-am dorit dintotdeauna - o şcoală modernă şi de elită, o şcoală europeană, o instituţie bine dotată, întreţinută în condiţii de real confort, cu spirit de apartenenţă şi ataşament colectiv, cu elemente de integritate colectivă, cu nume şi loc binemeritat în topul celor mai prestigioase instituţii preuniversitare din ţară.