Profesori

Aici muncesc cu dăruire 78 cadre didactice, întruniţi în 8 catedre metodice. Şefii de catedre fiind cadre didactice cu o experienţă de muncă bogată:

Baş Vasile

Director,
profesor de informatică,
grad didactic superior.

Echipa managerială

Astăzi, echipa managerială a Liceului
motivează şi promovează toate ideile bune ale profesorilor
şi elevilor pentru a construi, cu adevărat, o şcoală prietenoasă a copilului.

Cosnicean Efimia

Director adjunct,
profesoară de fizică,
grad didactic superior.

 

Tagadiuc Stela

Director adjunct, grad didactic superior.

Demo
 

Bucătari Angela

director adjunct, profesoară de limbă şi literatură română, grad didactic superior, responsabilă de învăţămîntul liceal.

Demo
 

Natalia Revenco

director adjunct clasele Primare, învățătoare, grad didactic întii.

  • Florea Aliona– catedra Limba şi literatura română;
  • Tonconog Ala– catedra de limbi străine;
  • Focşa Fenea – matematica-fizica-informatica;
  • Bujor Lucia – biologie-chimie;
  • Lipovanciuc Silvia – ştiinţele socio-umaniste;
  • Samsonov Ludmila – ed. tehnologică, arte.
  • Branişte Nicolae – educaţia fizică.