Profesori

Aici muncesc cu dăruire 78 cadre didactice, întruniţi în 8 catedre metodice. Şefii de catedre fiind cadre didactice cu o experienţă de muncă bogată:

Baş Vasile

Director,
profesor de informatică,
grad didactic superior.

Echipa managerială

Astăzi, echipa managerială a Liceului
motivează şi promovează toate ideile bune ale profesorilor
şi elevilor pentru a construi, cu adevărat, o şcoală prietenoasă a copilului.

Cosnicean Efimia

Director adjunct,
profesoară de fizică,
grad didactic superior.

 

Tagadiuc Stela

director adjunct educaţie, profesoară de limba engleză, grad didactic întîi .

Demo
 

Bucătari Angela

director adjunct, profesoară de limbă şi literatură română, grad didactic superior, responsabilă de învăţămîntul liceal.

Demo
 

Natalia Revenco

director adjunct clasele Primare, învățătoare, grad didactic întii.

  • Florea Aliona– catedra Limba şi literatura română;
  • Tonconog Ala– catedra de limbi străine;
  • Focşa Fenea – matematica-fizica-informatica;
  • Bujor Lucia – biologie-chimie;
  • Lipovanciuc Silvia – ştiinţele socio-umaniste;
  • Samsonov Ludmila – ed. tehnologică, arte.
  • Branişte Nicolae – educaţia fizică.