Răsună clopoţelul peste văi. Pretutindeni se aud glasuri voioase de şcolari. Liceul Teoretic „C. Stere” şi-a deschis larg braţele pentru elevii dornici de carte, pentru profesorii înarmaţi cu răbdare, pentru părinţii iubitori. Treptele şcolii sunt păşite cu încredere de către copiii ce îşi fac studiile aici, întrucât ei conştientizează că pătrund pe un tărâm al cunoştinţelor, unde întrebările capătă răspuns, iar neştiinţa se transformă în lumină.

Ziua de 1 septembrie este zi de mare sărbătoare pentru membrii familiei Liceului Teoretic „C. Stere”. Copiii aşteaptă cu nerăbdare să deschidă manualele, să audă glasul pedagogilor îndrăgiţi, iar aceştia, la rândul lor, sunt tentaţi să vadă cât de mult s-au înălţat picii peste vară. Este o zi deosebită şi din motivul că liceul nostru şi-a deschis uşile pentru cea de-a 25-a promoţie de elevi străduitori, talentaţi, responsabili şi dornici de a face carte.

“Rolul managementului timpului în formarea personalităţii elevului”.

Pe data de 19 martie la Instituţia Publică Liceul Teoretic C. Stere s-a desfăşurat  Seminarul  Raional  al directorilor adjuncţi pentru educaţie din raionul Soroca cu genericul “Rolul managementului timpului în formarea personalităţii elevului”.

La seminar au participat 27 de directori-adjuncţi şi organizatori ai diferitor instituţii de învăţămînt din raion. Seminarul a fost coordonat de către doamna Muşenco Angela, specialist principal DÎ Soroca şi moderat de către doamna Tagadiuc Stela, director adjunct educaţie, IPLT C. Stere. Actorii principali ai acestei activităţi au fost elevii claselor 5-12 şi diriginţii acestora care au dat dovadă de responsabilitate, curaj, dedicaţie şi implicare activă în pregătirea şi prezentarea acestui seminar. 

La data de 20.02.2015 la Liceul Teoretic „C. Stere”, Soroca a avut loc victorina cu genericul -,,Europa-Uniune a națiunilor libere”. Au organizat şi dirijat învăţătoarele Rusu Marcela şi Pleşca Ecaterina.

La victorină au participat două echipe ,,Speranța” şi ,,Prietenia”. Prezenţi în sală au fost elevii claselor a IV-a, 125 elevi.

În general a fost o atmosferă de sărbătoare, elevii au fost activi, au demonstrat cunoştinţe profunde despre comunitatea europeană.

Centrul de Informare al Uniunii Europene (CUIE) a fost deschis la Soroca, pe 25 mai, cu scopul de a oferi cetăţenilor din nordul Moldovei acces liber şi gratuit la informaţii despre Uniunea Europeană. Ceremonia de inaugurare a fost onorată de prezenţa şefului Delegaţiei UE la Chişinău, ES Ambasadorul Dirk Schuebel și ambasadorii Bulgariei, Cehiei, Lituaniei și Suediei.  CIUE va oferi publicului interesat informaţii şi literatură de specialitate, care acoperă o gamă vastă de domenii precum, programele şi instrumentele UE dedicate ţărilor care fac parte din Politica Europeană de Vecinătate, inclusiv Republica Moldova, legislaţia UE, regulile de afaceri şi, nu în ultimul rând, informaţii din cultură. CIUE oferă acces liber la resursele sale şi sunt deschise publicului larg, inclusiv tinerilor, studenţilor, specialiştilor din diverse domenii şi oamenilor de afaceri.