Educaţia trebuie să fie, în primul rând,disciplina formării şi înălţării spirituale a omului. Perfectarea acestei opera, care porneşte pasul cu copilul, este o sarcină şi o datorie de prim ordin, credem cea mai importantă. Astăzi, problema educaţiei este abordată în strânsă legătură cu problematica lumii contemporane, lume ce se caracterizează prin multiple transformări, prin schimbări în toate domeniile, determinate de progresele în domeniul ştiinţei şi tehnicii.

Published in Proiecte
Miercuri, 22 Octombrie 2014 07:35

Un oraş european cu ajutorul tinerilor

În perioada 11-16 octombrie curent, în oraşul Soroca va avea loc un şir de evenimente organizate în cadrul Săptămînii Europene a Democraţiei Locale (SEDL). SEDL este un eveniment european organizat anual, care presupune desfăşurarea simultană a acţiunilor naţionale şi locale cu participarea autorităţilor locale în ţările-membre ale Consiliului Europei. Desfăşurarea acestui eveniment urmăreşte scopul de a promova activităţile întreprinse de către autorităţile administraţiei publice locale şi de a consolida cunoştinţele cetăţenilor, a încuraja participarea lor în procesul administrării la nivel local. În cadrul Primăriei orăşeneşti a fost aprobat un plan de acţiuni pentru tineri, care include acţiuni de apropiere a tinerilor de activitatea oficialilor / autorităţilor locale.

Published in Blog

Centrul de Informare al Uniunii Europene (CUIE) a fost deschis la Soroca, pe 25 mai, cu scopul de a oferi cetăţenilor din nordul Moldovei acces liber şi gratuit la informaţii despre Uniunea Europeană. Ceremonia de inaugurare a fost onorată de prezenţa şefului Delegaţiei UE la Chişinău, ES Ambasadorul Dirk Schuebel și ambasadorii Bulgariei, Cehiei, Lituaniei și Suediei.  CIUE va oferi publicului interesat informaţii şi literatură de specialitate, care acoperă o gamă vastă de domenii precum, programele şi instrumentele UE dedicate ţărilor care fac parte din Politica Europeană de Vecinătate, inclusiv Republica Moldova, legislaţia UE, regulile de afaceri şi, nu în ultimul rând, informaţii din cultură. CIUE oferă acces liber la resursele sale şi sunt deschise publicului larg, inclusiv tinerilor, studenţilor, specialiştilor din diverse domenii şi oamenilor de afaceri.

Published in Evenimente