Valențe ale parteneriatului european la Liceul Teoretic ,,C.Stere”

Educaţia trebuie să fie, în primul rând,disciplina formării şi înălţării spirituale a omului. Perfectarea acestei opera, care porneşte pasul cu copilul, este o sarcină şi o datorie de prim ordin, credem cea mai importantă. Astăzi, problema educaţiei este abordată în strânsă legătură cu problematica lumii contemporane, lume ce se caracterizează prin multiple transformări, prin schimbări în toate domeniile, determinate de progresele în domeniul ştiinţei şi tehnicii.

 

Programule Twinning are cascop principal facilitarea comunicării și colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând cadrele didactice şi elevii în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alteţări. Pe termen lung, se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii (atât în cazul cadrelor didactice, cât şi în cazul elevilor), îmbunătăţirea comunicării în limbi străine (competenţă de bază în Uniunea Europeană – comunicarea în cel puţin două limbi străine), cunoaşterea şi dialogul intercultural. Platforma eTwinning nu oferă doar o satisfacţie profesională şi personală, ci oferă o schimbare reală în cadrul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, întăreşte sentimentul de apartenență la o comunitate profesională (europeană) a cadrelor didactice şi creşte motivaţia elevilor pentru cogniție şi învăţare. Etwinning oferă posibilitatea cunoaşterii şi a comparării altor sisteme de învăţământ şi transpunerea curriculumului formal în activități educaționale interesante. Parteneriatul educaţional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative. Înabordarea curriculară a educaţiei se identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării diversităţii.

Este vorba de o diversitate care presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane şi multiculturalitatea. Amprenta culturală este importantă pentru că determină bogăţia diversităţii la nivelul grupului social. Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis. El se referă la cerinţele ca proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre agenţii educaţionali. Parteneriatul educaţional urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, urmărindu-se atingere aunor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală.

Platforma europeană eTwinning www.etwinning.net oferă posibilitatea cadrelor didactice de a crea parteneriate de colaborare interşcolară între elevi. Pe această platformă, cadrele didactice pot implementa proiecte educaţionale în parteneriat cu colegi din ţări europene, proiecte care vizează obiective de formare şi de dezvoltare a competenţelor elevilor în diverse domenii. Prin intermediul platformei, eTwinnerii au acces la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminari internaţionale de formare/schimburi de experienţă. Elevii şi cadrele didactice au acces la un cadruactiv de învăţare, la instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic. Platforma etwinning.net oferă: instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare;
cunoaşterea ţărilor participante; posibilitatea implicării în activităţi curriculare comune; participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prinparticiparea la seminarii internaţionale de formare/schimburi de experienţă; un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori; recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european; premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte.

                                                                                                                       

Zeamă Angela,

                                                                                                                       Bucătaru Angela, 

                                                                                                                                                                                       Teleatnic Maria, parteneri proiect