Despre Noi

Revenind la zilele noastre şi reflectând asupra realizărilor din ultimii 23 de ani, putem constata cu mândrie că am mers pe o cale corectă.

În felul acesta, instituţia noastră a devenit ceea ce ne-am dorit dintotdeauna - o şcoală modernă şi de elită, o şcoală europeană, o instituţie bine dotată, întreţinută în condiţii de real confort, cu spirit de apartenenţă şi ataşament colectiv, cu elemente de integritate colectivă, cu nume şi loc binemeritat în topul celor mai prestigioase instituţii preuniversitare din ţară.

Liceul Teoretic „C. Stere” este o instituţie acreditată în baza Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului Nr. 343 din 22 februarie 2007.

Certificatul de acreditare Seria AP Nr.000229. Aceasta demonstrează că instituţia noastră oferă servicii educaţionale de calitate.

Aici muncesc cu dăruire 78 cadre didactice, întruniţi în 8 catedre metodice. Şefii de catedre fiind cadre didactice cu o experienţă de muncă bogată.