Seminar cu responsabilii de activitatea educativă din raionul Soroca cu genericul:

“Rolul managementului timpului în formarea personalităţii elevului”.

Pe data de 19 martie la Instituţia Publică Liceul Teoretic C. Stere s-a desfăşurat  Seminarul  Raional  al directorilor adjuncţi pentru educaţie din raionul Soroca cu genericul “Rolul managementului timpului în formarea personalităţii elevului”.

La seminar au participat 27 de directori-adjuncţi şi organizatori ai diferitor instituţii de învăţămînt din raion. Seminarul a fost coordonat de către doamna Muşenco Angela, specialist principal DÎ Soroca şi moderat de către doamna Tagadiuc Stela, director adjunct educaţie, IPLT C. Stere. Actorii principali ai acestei activităţi au fost elevii claselor 5-12 şi diriginţii acestora care au dat dovadă de responsabilitate, curaj, dedicaţie şi implicare activă în pregătirea şi prezentarea acestui seminar. 

 

Oaspeţii au avut posibilitatea să admire sala de lectură a liceului, dotată cu circa cărţi, enciclopedii , dicţionare şi presă în compania doamnei  Mazniuc Galina, bibliotecara noastră   şi  expoziţia de lucrări confecţionate de către elevii noştri care cuprindea o gamă variată de tehnici, ca:  broderie, quilling, croşetorie,  aplicaţii etc. În oformarea expoziţiei elevii au fost ghidaţi de către  doamnele Samsonova Liudmila şi Baltă Rodica.

Apoi  a urmat cuvîntul de deschidere  a directorului IPLT C. Stere  domnul  Baş Vasile, care a prezentat  succint activitatea instituţiei cu rezultatele şi meritele elevilor noştri. 

Oaspeţii au apreciat înalt prezentarea orelor demonstratitive la dirigenţie după cum urmează:

  1. Clasa VI-a, „F” Subiectul orei: „Arta timpului-valoare maximă în    dezvoltarea personalității  elevului” Profesor: Cebotari Diana, grad didactic II.  
  2. Clasa V-a „F” Subiectul orei: „Gestionarea eficientă a timpului” Profesor: Baș Ludmila, grad didactic superior.
  3. Clasa VIII-a „F” Subiectul orei: „Dezvoltarea abilităților de învățare eficientă, pregătirea temelor pentru  acasă”Profesor: Ciuvaga Victor, grad didactic superior.
  4. Clasa IX-a „F”Subiectul orei: „Proiectarea eficientă a timpului – cheia succesului meu” Profesor: Florea Aliona, grad didactic I. 
  5. Clasa X-a „F” Subiectul orei: „Managementul timpului”. Profesor: Ceban Valentina, grad didactic superior.

În continuare a urmat promovarea proiectului Internaţional E-Twinning Plus prezentat de către domnul Gânga Sergiu, profesor de informatică, grad didactic superior. Prezentarea  a cuprins informaţiile necesare de aplicare la proiect, care sunt avantajele, ţările partenere beneficiile participanţilor şi unele rezultate ale profesorilor care deja activează în proiect. 

Activitatea extracurriculară” Mai stai, clipă, atît de frumoasă eşti  „, moderată de către doamna Tagadiuc Stela, director-adjunct educaţie şi prezentată de elevii clase a XII-a F, Rusu Victoria şi Mîţu Alexandru,  a cuprins  o totalizare a mai multor activități cu acest generic care au fost desfășurate  cu  profesorii și elevii noștri în această lună . 

       Timpul e cuprins în calendare, dar nu e țintuit în cuie printre file. El curge independent de om, pentru că nu timpul, ci omul este trecător. Din istoria instrumentelor de măsurare a timpului, simboluri și în același timp cu niște  metode, sfaturi și recomandări pentru gestionarea mai eficientă a lui  îmbinate victorină  istorico-literară  pe care au prezentat-o elevii claselor a 7-a A și a 7-a F  ghidaţi de către doamna Lipovanciuc Silvia, profesoară de istorie, grad didactic I şi moderaţi de către elevul clasei a XII-a F Comendant Ion şi eleva clasei a IX-a A Carauş Iana. 

    Poate în fiecare dimineață ne recunoaștem, dar nu ne gîndim, presupunem , dar nu bănuim că tot ce ne-nconjoară are preț, are valoare. Suntem iremediabil pierduți să credem că trecerea timpului  este egală cu eternitatea vidului pe care nu-l cunoaștem, dar este în noi, nu-l vedem, dar este în tot, e prea departe și tot atît e de aproape. Scopul principal al următoarei activități a fost  studierea situaţiilor în care  elevii se simt presaţi de timp şi descoperirea aşa numiţilor „mâncători sau hoţi  de timp”. În vederea studierii modului de rezolvare a acestor probleme a fost aplicat un chestionar adresat elevilor din clasele a 6-a A, a 9-a A și a 11-a A, rezultatele și concluziile căruia  au fost  prezentate de către elevele claselor a XII-a F, Munteanu Daniela şi Morari Iuliana. 

Timpul este una dintre cele mai importante bogăţii ale omului. Tot ceea ce  face acesta este redus la timp.Caracteristicile timpului ca valoare pot fi:

- este un bun rar, limitat

- nu poate fi cumpărat sau  transmis de la o persoană la alta

- nu poate fi stocat, acumulat, pus deoparte

- nu poate fi dilatat sau mărit

- consumarea lui este irevocabilă

Pentru fiinţa umană, el înseamnă viaţa însăşi .Formarea unor conduite de folosire şi stăpânire a timpului propriu ar constitui principala cale de ieşire din impas. La fel cum spune şi filosoful roman Seneca „O parte din timp este furat, sau dacă nu, îl irosim noi, iar ceea ce rămâne pare să treacă neobservat.”

Organizarea eficientă a timpului poate oferi 

- perspectivă mai bună asupra activităţilor şi priorităţilor zilnice

- noi oportunităţi şi avantaje în privinţa creativităţii

- posibilitatea de a înfrunta, reduce şi evita stresul

- mai mult timp liber

- şanse de a atinge scopurile propuse

 

Am mai desfășurat și un concurs de eseuri cu subiectul   « Managementul timpului-o cheie spre succes », la care au participat elevii claselor a 11-a F și a 12-a A.

Învingătorul acestui concurs s-a dovedit a fi elevul clasei a XI-a F Druţa Mihai, care a declamat creația sa proprie în cadrul activităţii. 

Nu poți întoarce timpul pe care l-ai pierdut. Poți doar să nu-l mai pierzi în viitor…Or, veșnicia timpului conține în sine lanțul efemerităților. Ireversibilitatea și veșnicia timpului e sugerată de trecerea norilor, curgerea izvoarelor și toate în opoziție cu efemeritatea ființei –căderea frunzelor, plecarea rîndunelelor.

 În eternitate  rămîne   istoria, literatura și arta. Activităţii i-au conferit culoare şi emotivitate următoarele crîmpeie artistice: Piesa “Clipa “  interpretată de către Ansamblul Mare al Liceului, conducător artistic doamna Andrieş Maria, prof.ed. muzicală, gr. did. superior, piesa “ Mama “ interpretată de către Seredenco Adriana, eleva clasei a VII-a A. Recitalul de poezii  a fost declamat de către Guţu Nina, el. cl. a 9-a A, Tagadiuc Emilia şi Păunescu Alexandrina eleve  în clasa a 6-a F. În încheiere au evoluat elevii clasei a XII-a F cu un dans popular extraordinar. După care a urmat cuvîntul de încheire a doamnei Tagadiuc Stela cu următorul  mesaj :

Vreme este să te naști și vreme să mori.

Vreme este să sădești și vreme să smulgi ceea ce ai sădit,

Vreme este să rănești și vreme să tămăduiești,

Vreme este să dărîmi și vreme să zidești.

Vreme este să plîngi și vreme să rîzi,

Vreme este să jelești și vreme să dănțuiești

Vreme este să arunci pietre și vreme e să strîngi,

Vreme este să agonisești și vreme e să prăpădești,

Vreme este să păstrezi și vreme să arunci.

Vreme este să taci și vreme este să vorbești,

Vreme este să iubești și vreme să urăști.

Trebuie doar să vrei...

 

 

Tagadiuc Stela, director adjunct educaţie, 

Liceul Teoretic « C. Stere », 

Soroca, Magistru în Management Educaţional.