Semantis

Învățarea unei limbi străine nu doar îți dezvăluie cum gândesc și ce simt alte societăți, care sunt experiențele și valorile lor și modul în care se exprimă, dar îți oferă o oglindă culturală în care poți vedea mult mai clar propria ta societate.

        

Edward Lee Gorsuch.

Cunoscînd bine impactul tehnologiilor moderne asupra elevilor și dorința lor de diversitate, organizația non-guvernamentală ,,Le Monde des Possibles’’ Belgia, împreună cu partenerii săi - licee din Franța,Georgia, Macedonia, Serbia, Polonia și Republica Moldova au inițiat un proiect ce reprezintă în sine o metodă de cooperare între profesori și elevi din diferite spații,dar care au un scop unic – cel de promovare a limbii franceze prin intermediul numericului. Așadar proiectul,ce a demarat în septembrie 2012 și s-a terminat în septembrie 2014,a beneficiat de susținerea financiară a OIF (Organizația Internațională a Francofoniei), ce a permis o bună dotare tehnică a sălilor Semantis.

În decursul celor 2 ani fiecare partener a realizat mai multe activități ce au avut la bază istoria și cultura țării din care provin ,transpuse și redate cu ajutorul limbii franceze și a noilor tehnologii. Astfel, pornind de la gîndirea creativă și inventivă a elevilor claselor a IV ,precum și celor din a VIII de la Liceul Teoretic ,,Constantin Stere’’ din or. Soroca, R.Moldova (profesor Cebotari Diana), unul dintre partenerii proiectului , și avînd ca suport metoda numerică ,au fost create mai multe lucrări ce valorifică tradițiile poporului nostru.Realizările elevilor au fost plasate pe o platformă Moodle,unde fiecare profesor le-a dat viață prin conceperea diferitor activități didactice.(,,Découvrons Soroca’’, ,,Pourquoi l’ours n’a pas de queue’’, ,,La fête de Saint André’’,Fêtes et traditions moldaves’’, ,,La belle mère et ses 3 brus’’).

Aceste activități,ce au avut ca scop să îi ofere învățăcelului mai multă autonomie și flexibilitate în alegerea de teme și subiecte din cultura lor, ce ar putea fi prezentate celorlalți colegi francofoni ,au ajutat mult la descoperirea unor aspecte ale culturii noastre ,aspecte pe care elevii noștri uneori nu le cunosc.Astfel ei au răsfoit literatura autohtonă,au comparat diferite surse și au hotărît de comun acord ce ar putea prezenta. Ei s-au implicat cu dăruire,simțindu-se în largul lor atunci cînd trebuiau să utilizeze calculatorul,camera de filmat,obiecte ce sunt în strînsă legătură cu realitatea lor.În acest fel ei au putut îmbina învățarea limbii franceze cu cunoștințele lor din domeniul tehnic și descoperi laturi ascunse ale propriei realități.

Pentru o bună desfășurare a proiectului,echipa de profesori implicați au participat la 4 reuniuni internaționale la Bruxelles(Belgia),Sibiu(România),Belgrad(Serbia) și Wroclaw (Polonia).În cadrul acestor întruniri s-a discutat despre necesitatea adaptării sistemului clasic de învățămînt la realitatea elevului ,fiecare profesor prezentînd particularitățile spațiului său.

Și fiindcă scopul major al proiectului a fost implicare tinerilor activi și creativi în descoperirea noțiunii de ,,interculturalitate și ,,diversitate prin prisma limbii franceze,la Festivalul de încheiere a proiectului ,ce a avut loc la Wroclaw a fost prezent și cîte un elev din fiecare țară partener.Elevii au fost selecționați în urma unui concurs,care a constat din realizarea unui scurt metraj cu tematica ,,Eu și realitatea mea și în acest fel Damir Victoria din clasa VIII-F LT,,C.Stere a beneficiat de un sejur de 4 zile în Polonia.Acest sejur a însemnat nu doar descoperirea unei țări ,dar și conștientizarea importanței cunoașterii unei limbi străine,in speță limbii franceze,pentru o dezvoltare armonioasă a personalității.

(Echipa Semantis în centrul istoric al Sibiului)